Nieuw rekeningnummer

W-productions heeft sinds 20 december 2013 een nieuw rekeningnummer.
Het nieuwe nummer is: 1386.89.644
Dit is een rekening bij de Rabobank.
IBAN: NL40 RABO 0138 6896 44
tnv: M. Wouters